Zonneschijn: Thuiszorg vanuit het hart

De zorg die Zonneschijn Thuiszorg u biedt is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en thuissituatie. We overleggen met u welke zorg dat is. Wat is haalbaar, wat is noodzakelijk, wat is wenselijk en wat voor u de beste tijden zijn om verzorgd of verpleegd te worden. Regelmatig bespreken we met u of alles naar wens verloopt, want misschien zijn er zaken die aangepast moeten worden. Zonneschijn Thuiszorg biedt dag en nacht zorg. Dat is een prettig idee, want ook bij een acuut probleem zijn we er voor u: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De wijkverpleegkundige van Zonneschijn Thuiszorg kan samen met u vaststellen welke zorg u nodig heeft. Ook kan zij verder kijken dan een concrete zorgvraag en daarvoor ook samen met u en andere partijen in de gemeente zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties of mensen uit de buurt die ze kent, een oplossing zoeken en u misschien doorverwijzen. Misschien een beetje zoals vroeger, maar met de middelen van nu: de ‘wijkverpleegkundige nieuwe stijl’.

Persoonlijke aandacht

Wij zijn een kleine organisatie met voornamelijk vaste medewerkers. Wij leveren zorg op maat en hebben oog voor persoonlijke aandacht.

Deskundige zorg

Wij verlenen deskundige zorg en ondersteuning. Voornamelijk in de thuissituatie maar ook in woonzorgcentra.

U houdt de regie

Zelfs wanneer u extra zorg en ondersteuning nodig heeft, wilt u uw eigen leven leiden. Het liefst zo zelfstandig mogelijk.